Om Wear Solutions

Selskapet

Wear Solutions AS (WeSo) er et nyetablert selskap i Norge. Etablert sommeren 2019. Vi som har etablert Wear Solutions har meget bred og lang erfaring innenfor slitasjeteknikk. Både innenfor olje og gass (on- og offshore), men også solid innenfor landbasert industri. 

Roy Liltvedt (teknisk sjef) er kjent både i og utenfor Norge med den lange og brede kompetansen han har opparbeidet gjennom mange år innenfor avanserte sveise- og termisk sprøytemetoder. Treffes på mobil +47 951 96 567 eller e-post roy@we-so.no

Leif Johansen (daglig leder) har lang erfaringer fra ledelse av produksjon og vedlikehold både innenfor olje og gass og landbasert industri. Har arbeidet med slitasjeteknikk i flere år sammen med Roy. Treffes på mobil +47 977 36 919 eller e-post leif@we-so.no

SST - SlitSkyddsTeknik AB er vår solide partner i Karlstad, Sverige. WeSo vil med det ha en særdeles sterk partner med 30 års erfaring innenfor Kompositt, Sliteplater, Industrikeramikk, Polyuretan, Sementbasert og Gummi reparasjon (transportbånd) og ikke minst innenfor mekanisk vedlikehold og produksjon.

Sammenhengende ferdigheter

Vi innehar selve kjernekompetansen og tar hånd om alle ledd i prosessene som handler om slitasjebeskyttelse – fra prosjektledelse, konstruksjon og beregning til tilvirkning, belegging og montasje. Legg gjerne også til utdanning og service. Foruten å utbedre spesifikke eller akutte problemer så sikrer vi at problemene oppstår på nytt eller forflytter seg til andre steder i prosessen. Det kaller vi å levere optimale helhetsløsninger med merverdi for kunden.

Lokasjoner

Vi har pr i dag verksteder både i Norge og i Sverige. I Norge ligger verkstedet på industriområdet Øra i Fredrikstad. I Sverige har vi tilgang på et større verksted og deres kompetanse gjennom SST - SlitSkyddsTeknik AB. 

Våre spesialiteter

De personlige relasjonene og servicen vi kan tilby skal ikke være lett å slå. Vi levererer problemløsning basert på vår lange erfaring, kompetanse og nytenkning. Ut fra kundens behov presenterer vi kostnadseffektive løsninger der langsiktige og gode kundrelasjoner er viktige. Korte beslutningsveier, tett kontakt med leverandører og en gedigen kunskapsbank gjør at vi kan agera både raskt og smidig.

Utfordringer er utviklende, problemer er for å løses!

Leverandører

WeSo tilbyr et bredt spekter av komplementære produktgrupper fra de fleste ledende materialprodusenter. Det gjør oss till en komplett og uavhengig slitasjebeskyttelsesleverandør.

Vårt direkteimportledd fra materiaprodusenter sikrer kostnadseffektivitet. Gode relasjoner med produsentenes forsknings- og utviklingsavdelinger gjør at WeSo kan leverere prosjekt som inkluderer de absolut seneste nyvinningene innen materialutvikling.