Verkstedtjenester

Tilvirkning

Vi tilverker produktene i henhold til kundens tegninger og levererer dem raskt og punktlig. Våre maskiner og utstyr er designet for å klare utfordringene som projektene krever. Fagfolk i kombinasjon med moderne teknikk garanterer for et optimalt resultat.

Renovering

Wear Solutions AS (WeSo) utfører oppgradering og renovering av industikomponenter gennom lang erfaring, med høyeste materialkvalitet og de siste tekniske metodene.

Eksempler kan være:

  • Transportskruer
  • Flotasjonsanlegg
  • Kverner
  • Knusere
  • Transportruller
  • Sikter
  • Sykloner

Elevatorer, cellmatere, transportskruer ol. er utstyr som må stå imot stor slitasje i prosessindustrien. WeSo tilbyr nyproduksjon, renovering og/eller slitasjebeskyttelse av kundens materialtransporterende utstyr.

Transportskruer

Vi produserer og renoverer transport-/mateskruer for alle behov, o- eller u-skruer, aksel- eller akselløse skruer avhengig av anvendelsesområdet. Diametere, stigning och tykkelse på gjengen varierer etter kundens behov. Alle skruetransportører kan levereres i svart eller rustfritt materiale.

Relaterte artikler