Markeder

Våre markeder

 • Olje og gass (O/G)
 • Generell industri (bygning)
 • Kjemi- og prosess industri
 • Service industri til O/G
 • Treforedling
 • Havbruk
 • Vannkraft
 • Vindkraft
 • Gruver og smelteverk
 • Skip og maritimt
 • Næringsmiddelindustri
 • Transport og anleggsmaskiner