Tjenester

Verkstedstjenester

Tilvirkning
Vi tilvirker produktene i henhold til kundens tegninger og leverer dem raskt og punktlig. Vi vil som regel alltid også utføre CAD-tegning for å forberede arbeidet i våre maskiner. Våre maskiner og utstyr er designet for å klare utfordringene som prosjektene krever. Forvent det høyeste nivået av kompetanse som krever ypperste kvalitet som Wear Solutions alltid skal tilstrebe å levere. Høyt kvalifiserte fagfolk i kombinasjon med moderne teknikk garanterer for et optimalt resultat.

Renovering
Wear Solutions utfører oppgradering og renovering av industrikomponenter gjennom lang erfaring, med høyeste materialkvalitet og de siste tekniske metodene. Vi har gjennom tidene opparbeidet en stor mengde kvalifiseringer som kreves av våre kunder.

Maskinpark:

 • FST JP-5000 HVOF termiske sprøyte maskiner
 • Sprøyteboder som kan ta komponenter opp til 40 tonn og 25 meters lengde
 • Castolin og Metallisation lysbuesprøytemaskiner (Arc Spray)
 • Castolin PTA (Plasma Transfer Arc) pulver sveisemaskin
 • Puma 700 CNC driebenker for komponenter opp til 550cm
 • Puma 400 CNC driebenk for komponenter opp til 250cm
 • Puma VTS mølle for komponenter opp til Ø220cm
 • Stort Soraluce bor- og freseverk
 • Sandblåseanlegg
 • Trykktestebod med utrustning
 • Manuelle:
  • Dreiebenker
  • Slipemaskiner
  • Plansliper
  • Rundsliper
  • Fres
  • Plateknekke
  • Platekutter
  • Diverse sveiseapparater; MIG og TIG
 • Målelab med 3D måling
 • NDT (VT, UT, PT) Level II og III

Vannskjæring

Wear Solutions tilbyr avanserte tjenester innenfor vannskjæring. Vannskjærermaskinens unike bearbeidingsmetode muliggjør skjæring i en mengde ulike materialer uten å risikere deformasjoner, ettersom teknikken innebærer at materialet ikke utsettes for hverken kjemikalier eller høye temperaturer.

Vannskjærermetodens teknikk

Vannskjæring er en metode for å figurskjære ulike metaller med en vannstråle på ca. 3.400 – 4.000 bar. Skjæreffekten i strålen økes gjennom at vannet blandes med slipemiddel (ulike typer sand) som gjør at strålen får en slipende effekt. Vannskjæring er en metode hvor man kan bearbeide i prinsippet alle typer materialer, for eksempel sliteplater, rustfritt stål, titan, keramikk, plast-, kompositt- og steinmaterialer.

Fordeler med vannskjæring

 • Skjæring opp til 60° vinkel – mulighet for å skape avanserte former
 • 0,2 – 1,5 mm bred skjærende stråle – maksimal utnyttelse av materialet
 • Høy kvalitet på det skjærte materialets kanter – sjeldent behov for etterbehandling
 • Ingen spenninger eller mikrosprekker i materialet
 • Skjæring og hulltaging med samme verktøy – minimal omstillingstid

Industritjenester

Wear Solutions tilbyr et bredt spekter av teknologitjenester til industrien, og vi forsøker alltid å levere den beste kunnskapen med personlig dialog. Våre kompetente medarbeidere og dyktige prosjektledere muliggjør en kostnadseffektiv og strukturert prosess, fra forespørsel til levering.

Projekthåndtering
Wear Solutions tilbyr prosjektledelse og totalleveranser av høy kvalitet. Vår raske, pålitelige og fleksible service, bygger på lang erfaring i bransjen. Ved å stole på oss sparer våre kunder både kostnader og egne ressurser. Vi tar mer enn gjerne ansvaret for hele prosjektet til kunden. En samlet leveranse kan inkludere alt fra forprosjektering, planlegging, anskaffelser og bearbeiding til montering.

Montasje, Vedlikehold og Service
Behovet for service og vedlikeholdstjenester vokser stadig. Industrien krever at maskiner og utstyr skal kunne leve lenger. Gjerne også få et grønt miljøstempel med lav CO2 regnskap. Gjenbruk og økt slitestyrke blir mer og mer viktig å velge også for industrien. Vi møter dette ved å tilby tjenester på et meget høyt nivå.

Vårt nære samarbeid med kunden gjør at vi kan sikre at våre nyproduksjons-, vedlikeholds- og reparasjonstjenester fører til vellykkede resultater med krav om høy grad av kvalitet levert til rett tid.

Mobil maskinering

Dersom dere har komponenter som ikke lett lar seg flytte kommer vi gjerne til deg. Vi har tilgang på en stor flyttbar maskineringspark samt dyktige medarbeidere som kan komme til din arbeidsplass.

Samarbeidsavtale
Vi hjelper gjerne våre kunder til å forbedre sin oppetid og leveringstid. Wear Solutions holder gjerne lager for kunden der komponenter jevnlig blir byttet ut. Vi reparerer/forbedrer dine komponenter og legger dem på lager hos oss. Når din komponent trenger å skiftes/repareres leveres den til oss og dere får ny/renovert umiddelbart. Vår serviceavtale er en enkel og effektiv måte å sikre at produksjonen i ditt selskap går uten forstyrrelser. Vi tar hånd om logistikken, reservedelslageret og rapportering i henhold til avtale.