Nikkel

Nikkelbelegg brukes til korrosjonsbeskyttelse og reparasjon av korrosjons- og slitasjeskader.

Everisering er en metode for elektrolytisk nikkelplettering for jern og ulike stålkvaliteter hvor pletteringen er en kald prosess med væske bad på under 40 grader celsius.

Prosessen gir en helt homogen forbindelse til grunnmaterialet uten noen mellomplettering og hvor varmespenning ikke kan oppstå. Det er et utmerket alternativ til Inconel-sveising.

Belagte deler kan bearbeides på samme måte som grunnmaterialet, og delene kan dreies, slipes eller freses uten at belegget de-lamineres. Belegget påføres fra 0,01 til mer enn 3 millimeter på deler av smijern, stål, rustfritt stål, støpestål, legert konstruksjonsstål samt valset og støpt metall.