Gummi reparasjoner

Om Produktet

Gummi reparasjoner kan effektivt utføres uten at det er nødvendig med lange driftsavbrudd. Reparasjonen er basert på en to-komponentløsning og utføres uten at det er nødvendig å demontere installasjonen.

Produktgrupper

Wear Solutions (WeSo) tilbyr en rekke løsninger ut fra hvilken type reparasjon som er nødvendig.

Bruksområder

  • Transportbånd
  • Gummierte ruller
  • Beskyttelsesinnretninger
  • M.fl.

Fordeler med Gummi reparasjoner

  • Høy slitestyrke
  • Rimelig løsning
  • Meget kort reparasjonstid
  • Utføres der skaden har oppstått
  • Erstatter store kostbare utskiftinger