Industritjenester

Wear Solutions AS (WeSo) tilbyr et bredt spekter av teknologitjenester til industrien, og vi forsøker alltid å levere den beste kunnskapen med personlig dialog. Våre kompetente medarbeidere og dyktige prosjektledere muliggjør en kostnadseffektiv og strukturert prosess, fra forespørsel til levering.

Projekthåndtering

WeSo tilbyr prosjektledelse og totalleveranser av høy kvalitet. Vår raske, pålitlige och fleksible service bygger på lang erfaring fra bransjen. Ved å stole på oss sparer våra kunder både kostnader og egne ressurser. En samlet leveranse kan inkludere all fra forprosjektering, planlegging og anskaffelser til montering.

Når vi tar fram våre tekniske og økonomisk bærekraftige løsninger ser vi på kundens behov i et helhetsperspektiv. Vår kunskap dekker alt fran små detaljer til store helheter. Dersom det er ønskelig monterer vi også produktene hos kunden.

Montasje, Vedlikehold og Service

Behovet for service og vedlikeholdstjenester vokser stadig. Industrien krever at maskiner og utstyr blir mer og mer slitesterke. Vi møter denne utfordringen ved å tilby tjenester av meget høyt nivå. Vårt nære sammarbeid med kunden gjør at vi kan sikre at våre vedlikeholds- og reparasjonstjenester fører til vellykkede resultater. Vårt omfattende og professjonelle samarbeidsnettverk gjør det mulig for oss å tilby teknisk krevende service- og vedlikeholdstjenester under pressede tidsskjemaer.

Serviceavtale

Vi hjelper våre kunder til å forbedre sin konkuranseevne og effektivisere sine produksjonsprosesser. Vår serviceavtale er en enkel og effektiv måte å sikre at produksjonen i ditt selskap går uten forstyrrelser. Vi tar hånd om logistikken, reservedelslageret og rapportering i henhold til avtale.

Eksempler på Industritjenster

  • Inspeksjon av maskiner og utstyr
  • Montasje och demontering av ulike typer maskiner og utstyr
  • Prosjektledelse
  • Vedlikeholdsarbeid, revisjonsstopp og ombygginger
  • Slitasjebeskyttelse på kundens anlegg eller i vårt eget verksted

Relaterte artikler