Vannskjæring

Wear Solutions AS (WeSo) tilbyr avanserte tjenester innenfor vannskjæring. Vannskjærermaskinens  unike bearbeidingsmetode muliggjør skjæring i en mengde ulike materialer uten å risikere deformasjoner, ettersom teknikken innebærer at materialet ikke utsettes for hverken kjemikalier eller høye temperaturer.

Vannskjærermetodens teknikk

Vannskjæring er en metode for å figurskjære ulike metaller med en vannstråle på ca. 3.400 - 4.000 bar. Skjæreffekten i strålen økes gjennom at vannet blandes med slipemiddel (ulike typer sand) som gjør at strålen får en slipende effekt. Vannskjæring er en metode hvor man kan bearbeide i prinsippet alle typer vmaterialer, for eksempel rustfritt stål, titan, keramikk, plast-, kompositt- og stenmaterialer.

Fordeler med Vannskjæring

  • Skjæring opp til 60° vinkel – mulighet for å skape avanserte former
  • 0,2 – 1,5 mm bred skjærende stråle – maksimal utnyttelse av materialet
  • Høy kvalitet på det skjærte materialets kanter – sjelden behov for etterbehandling
  • Ingen spenninger eller mikrosprekker i materialet
  • Skjæring og hulltaging med samme verktøy – minimal omstillingstid

Relaterte artikler